دسته: سخنرانی

متن سخنرانی با نرگس محمدی – 19 دسامبر 2020 رضوان مقدم: با این که خانم محمدی برای همه­ی ما چهره­ای شناخته شده هستند ولی مایلم بیوگرافی کوتاهی از ایشان خدمت بینندگان و شنوندگان این...