دسته: معرفی کتاب

0

از زنان پرده نشین تا بدن های رام

نویسنده : مرضیه بهرامی برومند؛ برساخت اجتماعی فضای خانه در ادوار مختلف تاریخی، فرصت‌های متفاوتی را برای «دیده‌شدگی» یا «غیاب» زن و بازنمایی امر زنانه در اختیار گفتمان حاکم قرار می‌دهد. از این رو،...

0

زن در نقطه صفر

اثر : نوال السعداوی – راوی : فریده ابلاغیان ، در کتاب “زن در نقطه صفر” ، نوال السعداوی با مطالعه تأثیرات روانشناختی زندان بر زندانیان زن ، تجربیات خود را به عنوان روانپزشک...

0

جنسیت وخشونت

نویسنده :دکتر عباس محمدی اصل، خشونت علیه زنان در ابعادی گسترده در جوامع مختلف وجود دارد که محصول فرهنگ مرد- پدر سالار است۰ از طریق همین مکانیسم است که روابط نابرابر قدرت وثروت میان...

0

چهره زن عرب

با یاد  نوال السعداوی- تهیه متن: پروین ذبیحی، نوال سعداوی شاید تأثیر‌گذار‌ترین فیمینست در جهان عرب در نيمهٔ دوم قرن بيستم ميلادی بود۰ نوشته‌ها و مبارزه‌اش در دفاع از حقوق زنان، نگاه سنتی و...