دسته: گزارش‌های دوره‌ای کمپین

0

اولین گزارش دوره ای از فعالیت های کمپین

تنظیم گزارش: مریم مرادی؛ از آغاز بکار کمپین  ( تاریخ 21 می 2020 – اول خرداد 1399 تا امروز 24 آپریل 2021 – 4 اردیبهشت 1400 ) اندیشه تشکیل کمپین توقف قتلهای ناموسی با...