دسته: مصاحبه ها

0

آتش هایی بدون دود

آتش های بدون دود عنوان مطلبی است در باره خودسوزی زنان . نویسنده مقاله نیلوفر حامدی گزارشی از سه روایت خانواده های زنانی را که برای رهایی از رنج خودسوزی کرده اند در روزنامه...

بررسی قتلهای ناموسی از منظر حقوق بشر

دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، روز نمادین برای به یاد آوردن حقوق انسانی همه انسانها می باشد و یاد آور اینکه همگی ما مسئولیم در مقابل نقض حقوق انسانی در هر جای دنیا...

مصاحبه درباره ی موضوع کمپین

با سپاس از الهه امانی و رضوان مقدم در رادیو آوای زن، که در این برنامه رادیویی نوید کمپین “توقف قتلهای ناموسی” در ایران را به عموم دادند. کمپین از دو سوی تغییر قوانین...