دسته: رویدادها

0

سی و پنج امین جلسه عمومی کمپین

فروم سازمان های غیر دولتی سازمان ملل ، اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن 29 اپریل 2023 ساعت 12:00 به وقت واشینگتن 18:00 به وقت اروپای مرکزی 19:30 به وقت ایران لینک ورود...

0

لایحه حقوقی زنان  پیشنهاد همبود فمینیستی ایران برای ژن، ژیان، آزادی در طول تاریخ و در جای‌جای جهان، نهادهای حقوقی و فرهنگی متعددی سخت در کار بوده‌اند تا زنان را از مناسبات قدرت دور...

0

بیانیه کمپین توقف قتل های “ناموسی” به مناسبت۸ مارس ۲۰۲۳ روز جهانی زن

 سال ۱۹۱۰ صد زن از هفده کشور جهان در کنفرانس جهانی زنان در کپنهاگ گرد هم آمدند. این زنان۸ مارس رابه عنوان روز جهانی زن به منظور اتحاد و همبستگی زنان سراسر جهان برای...

0

برنامه سخنرانی نادا نشات در مورد جنبش زنان مصر

شنبه 28ژانویه 2023 نادا نشات مهمان کمپین توقف قتل های “ناموسی” است. موضوع سخنرانی ایشان چالش ها و فرصت ها درجنبش زنان مصر است . این برنامه ساعت 12:00 ظهر به وقت واشینگتن دی...

0

برنامه ای به مناسبت دومین سال تشکیل کمپین توقف قتل های ناموسی

در دومین بخش مراسم گزارشی از کارها و فعالیت‌های کمپین در طول یک سال گذشتە منتشر شد، کە از جملە اقدامات آنها می‌توان بە برگزاری سمینارهای مختلف در سطح ایران و سطح کشورهای خاورمیانە...