کمک به کمپین

برای کمک به ما می‌توانید از طرق زیر اقدام کنید:

برای کمک های نقدی با شماره …… تماس بگیرید.

برای کمکهای بانکی از طریق لینک زیر اقدام کنید. (وقتی که روی صفحه پی‌پال کلیک کنید، می‌توانید از گزینه‌های بیشتر (مثل کارت ویزا و مستر کارت) هم برای پرداخت استفاده کنید.