دسته: جلسات پرسش و پاسخ

0

رای نمی دهیم

جلسه پرسش و پاسخ در اتاق های تلگرامی با حضور : دکتر رضوان مقدم – نرگس محمدی – مهدیه گلرو زمان : پنجشنبه 27 خرداد 1400- 17 ژوئن 2021 کمپین توقف قتل های ناموسی

پاسخ به پرسش های حقوقی

برای جلوگیری و مقابله با قتل های ” ناموسی ” به چه نوع قوانینی احتیاج داریم. آیا در این زمینه نیاز به قانون خاص داریم؟ بله به نظر می رسد ما برای جلوگیری از...