دسته: پتیشن‌ها

0

بیانیه کمپین توقف قتل های “ناموسی” در محکوم کردن اجرای “طرح نور” و یا “سفیران مهر” برای سرکوب زنان

خشونت های فزاینده علیه زنان در ایران را محکوم می کنیم حکومت اسلامی حاکم بر ایران ناتوان از حل بحرانهای بر آمده از سیاست های ویرانگر اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و بین المللیکه سبب...

0

کمپین توقف قتل های “ناموسی” مسموم کردن دختران دانش آموز را بشدت محکوم می کند

 شش ماه از جنبش اعتراضی زن-زندگی- آزادی می گذرد و بیش از ۵۰۰ نفر کشته و هزاران تن زندانی شده اند و برای عده­ ای نیز احکام اعدام صادر و یا اجرا شده است،...

0

نامه کمپین و 11نهاد مدنی به جاوید رحمان برای لغواحکام اعدام معترضان

آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران موج اعدام ها را در ایران را متوقف کنید جناب آقای جاوید رحمان ما به خوبی می دانیم که خبر اعدام های اخیر تعدادی از معترضان...

5

دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد: توقف قتل‌های ناموسی فوریت دارد و اگر امروز اقدام نکنیم شاهد قتل‌های بیشتری خواهیم بود

لینک انگلیسی پتیشن و لینک فارسی دادخواست در زیر آمده است . لطفا امضا کنید و با دوستان خود نیز به اشتراک گذارید: https://chng.it/wBYH2y72B9 https://www.daadkhast.org/petition/227190توقف قتل‌های ناموسی فوریت دارد و اگر امروز اقدام نکنیم...

0

قتل‌های ناموسی در ایران را متوقف کنید

درخواست از: پروفسورجاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد حقوق بشر در ایران رونوشت: جناب آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان مللکمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، خانم میشل باچله خانم دوبرکا سیمونوویچ، گزارشگر ویژه...

0

پتیشن اول: قتل‌های ” ناموسی” در ایران را متوقف کنید

قتل‌های ناموسی در ایران را متوقف کنیددرخواست از:پروفسورجاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد حقوق بشر در ایران رونوشت:جناب آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان مللکمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، خانم میشل باچلهخانم دوبرکا...