دسته: مقالات

0

بررسی آماری قتل های “ناموسی” در سه ماه اول سال ۱۴۰۲
واقعیت غم انگیز خشونت مبتنی بر جنسیت

گزارش تحقیقی نویسنده : رضوان مقدم قتل “ناموسی” شکلی عمیقاً نگران کننده ازشدیدیترین نوع خشونت است، که کم وبیش جوامع را در سراسر جهان آزارمی دهد. قتل‌های ناموسی، شامل قتل افراد، اغلب زنان، برای...

0

نقش دولت در تسلسل قتل‌های ناموسی در ایران

نویسنده:الهه امانی منبع :نشریه خط صلح آیا «قتل‌های ناموسی» در جهان و ایران در حال افزایش است؟ با مروری کوتاه در می‌یابیم که در ایران و سایر کشور های آسیای غربی (خاورمیانه) و آسیای...

0

لایحه حجاب طرحی ازاساس مغایرقانون

نویسنده:نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده و مدافع حقوق بشر  با گذشت 44 سال از بهمن 1357،همواره سیاستِ به حاشیه راندن زنان از مشارکت و فعالیت های سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی...

0

ترفندهای جدید رژیم اسلامی را در آستانه سالگرد انقلاب “زن، زندگی، آزادی” خنثی سازیم

نویسنده:دکتر شهلا عبقری از آغاز انقلاب زن،زندگی ،آزادی بیش از ده ماه می گذرد، و در ماه های اخیر هر چند از گسترش و شدت اعتراضات خیابانی کاسته شده اما مبارزه به اشکال گوناگون،...

0

مجازات اعدام در نظام‌های قضایی معیوب!

دکترنیره انصاری حقوقدان در قوانین کیفری ایران تعریف مشخص و تبیین شده ای از قتل عمد به عمل نیامده است، اما می توان قتل را به «سلب حیات» از انسانِ زنده ی دیگری تعریف...

0

رهبری تیمی مناسب برای “دوره انتقالی” در ایران

پژوهشگران برای آزادی در ایران سال ١٨٤٨ برای اروپا سال سرنوشت سازی بود. رژیم های سرکوبگر تعدادی از کشور ها با شورش مردمانش به چالش کشیده شدند. این شورش ها در نهایت سرکوب شدند،...

0

تحلیل شیوه انتشار اخبار مربوط به قتل های “ناموسی” در برخی از رسانه های داخلی

رضوان مقدم : روزانه در اخبار و صفحه حوادث روزنامه خبر هایی از کشتن زنان درج می شود که نه تنها خانواده ها اغلب اطلاعاتی در اختیار جامعه قرار نمی دهند و در بسیار...

0

از قرون وسطی، تا ادبیات فارسی، تا وضعیت حقوقی زنان تنها سرپرست خانوار در حکومت اسلامی

اول ماه می روز جهانی کارگر نویسنده : دکتر نیره انصاری شرط ورود در حیطه سیاسی در قرون وسطا، به موجب آداب نامه های انگلیسی، وجه تمایز قاطعی بود میان صنعت کار یا پیشه...

0

توجه به شرایط دشوار زنان کارگر ایران

 به مناسبت روز جهانی کار و کارگر نویسنده: دکتر شهلا عبقری در اول ماه می” روز جهانی کارگر” هستیم، روزیکه زنان و مردان سراسر جهان، دستاوردهای کارگران را جشن می گیرند و در حمایت...