بایگانی‌ ماهانه: دسامبر 2020

قتلهای ناموسی یک مشکل جهانی است

دکتر آیلین سوزر استاد دانشگاه استانبول توسط مردی که ادعا می‌شود عاشق وی بوده است به طرزی فجیع به قتل رسید. قاتل که مردی‌ست به‌نام کمال ادلبه، بعد از بریدن گلوی آیلین سوزر او...

نامه دادخواهی به منظور ترور فعالان حقوق زنان

در روز های اخیر ترور فعالان حقوق زنان ‌و فعالان مدنی در افغانستان شدت گرفته است .در اعتراض به این ترور ها کمیته داد خواهی زنان در افغانستان اعلامیه ای بشرح زیر صادر کرده...

قتل یکی از فعالان حقوق بشر پاکستانی به نام کریما بلوچ

یک فعال حقوق بشر پاکستانی که به کانادا فرار کرده بود، بنابر گزارش پولیس کانادا در تورنتو کشته شده است. عفو بین الملل مرگ وی را “یک رویداد به شدت تکان دهنده” توصیف کرده...

قتل فجیع دختر 21 ساله

باز هم خبر قتل فجیع دختر 21 ساله ساکن روستای خیراباد اصفهان، توسط پدرش دردعمیقی را در وجدان های بیدار ایجاد کرد و ضرورت ایجاد همدلی واتحاد برای توقف قتل های ناموسی را فراهم...

درخواست از پروفسورجاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران

بیش از سه هزار تن از فعالان مدنی، سیاسی، صنفی، استادان دانشگاه، فعالان جنبش زنان، بیش از پنجاه نهاد مدنی سیاسی وفرهنگی و شماری از غیر ایرانی ها پتیشن کمپین “توقف قتلهای ناموسی” در...

ترسناک ترین سرنوشت یک زن

اشرف سادات حسینی تکه تکه شد اما زنده ماند اشرف سادات حسینی 56 ساله که این روزها روی تخت با صورتی پر از بخیه و خط خطی، با چشمی کور شده، انگشتان و کف...

متن نامه جمعی از فعالین زن به سازمانهای حقوق بشری

متن نامه جمعی از فعالین زن به سازمانهای حقوق بشری و مدافعین حقوق زن در رابطه قتل های ناموسی و  خودکشی زنان در شهرهای کردستان زنان ایرانی نیازمند کمک جهانی هستند کتی پاک و...

ناموس، تبلور نظام مردسالارانه

پروین ملک کشتن زنان به نام قتل‌های ناموسی، بخشی از فرهنگ تبعیض جنسیتی علیه زنان است که حقوق انسانی اولیه آنها را نادیده گرفته است. قتل‌های ناموسی یک نوع شکنجه علیه زنان است. در...