جزوه‌های آموزشی

خشونتآگاهی ؛ این بروشور به منظور آگاهی از انواع مختلف خشونت تهیه و تنظیم شده است.

نسخه PDF آن در دسترس میباشد:

اماده سازی بروشور برای توزیع و انتشار توسط فعالان زنان در ایران

بروشور، سخنی با مردان

لطفا برای دریافت ، لینک ذیل را کلیک کنید: