کمک مالی به کمپین

دوستان و همراهان کمپین؛ ضمن سپاس از توجه و حمایت های شما عزیزان ،لطفا کمکهای مالی خود را برای پشتیبانی نجات یافته گان از ” قتل های ناموسی” و زنان تحت ” خشونت” به حساب PayPal در لینک زیر واریز نمائید.

https://www.paypal.com/paypalme/Iranianwomen?locale.x=en_US
سازمان غیر انتفاعی WELL با کمپین توقف قتل‌های ناموسی برای دریافت هدایای نقدی و کمک مالی همکاری می‌کند.

کمپین توقف قتل های ناموسی