دسته: حقوقی

0

روز بین المللی مبارزه با ناقص سازی جنسی زنان

نویسنده: نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل و حقوق اروپا و مدافع حقوق بشر می دانیم که ناقص‌سازی جنسی دختران و زنان، فرایندی است که در آن بخشی از اندام جنسی دختران بریده...

0

تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری

نویسنده:نیره انصاری،حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و حقوق اروپا، نویسنده و مدافع حقوق بشر قهرمانان جنگ عمدتاً مردان بوده‌اند و مانند هر مفهوم دیگری در جامعه مردسالار، تصویر زنان در جنگ، تصویری حاشیه‌ای...

0

بررسی آماری قتل های “ناموسی” در سه ماه اول سال ۱۴۰۲
واقعیت غم انگیز خشونت مبتنی بر جنسیت

گزارش تحقیقی نویسنده : دکتر رضوان مقدم قتل “ناموسی” شکلی عمیقاً نگران کننده ازشدیدیترین نوع خشونت است، که کم وبیش جوامع را در سراسر جهان آزارمی دهد. قتل‌های ناموسی، شامل قتل افراد، اغلب زنان،...

0

لایحه حجاب طرحی از اساس مغایر قانون

نویسنده: نیره انصاری، حقوقدان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده و مدافع حقوق بشر،  با گذشت 44 سال از بهمن 1357،همواره سیاستِ به حاشیه راندن زنان از مشارکت و فعالیت های سیاسی، حقوقی، اجتماعی و...

0

از قرون وسطی، تا ادبیات فارسی، تا وضعیت حقوقی زنان تنها سرپرست خانوار در حکومت اسلامی

اول ماه می روز جهانی کارگر، نویسنده : دکتر نیره انصاری، شرط ورود در حیطه سیاسی در قرون وسطا، به موجب آداب نامه های انگلیسی، وجه تمایز قاطعی بود میان صنعت کار یا پیشه...

0

زنان محل اقتدارنظام اسلامی

نویسنده: دکتر نیره انصاری، یک بار یک موضوع باید از همه ابعاد در یک بسته توسط یک پژوهشگر، روشنفکر و یا حزب سیاسی اعلام شود. زیرا این گونه گفتگوهای پراکنده راه به جایی نمی...

0

 پیشنهاد همبود فمینیستی ایران برای ژن، ژیان، ئآزادی

لایحه حقوقی زنان در طول تاریخ و در جای‌جای جهان، نهادهای حقوقی و فرهنگی متعددی سخت در کار بوده‌اند تا زنان را از مناسبات قدرت دور نگه دارند. در ایران، این نهادها عمدتا دین...

0

اعدام یا قتل حکومتی!

نویسنده، دکتر نیره انصاری :زنده نگه داشتن گذشته ممکن است به پیشگیری از «بی رحمی» کمک نماید. گاهی آنچه برخی از دیگران انتظار فراموشی اش را دارند، اهمیت بسزایی دارد که در برابر این...