طرح کمپین

طرح کمپین توقف قتل های ” ناموسی ”

ما گروهی از کنشگران حقوق زنان و برابری جنسیتی داخل و خارج از کشور به حق خواهی صدای های خاموشی برخاسته ایم، که در گوشه خانه ها، در کنج قبرستان ها، با تبر، داس، چاقو، سم و… کشته می شوند. این جنایت ها ، اغلب توسط مردان خانواده بنام “حفظ ناموس” خود ، فامیل و گاه قبیله انجام می شود . این کمپین وجدان های بیدار را به یاری می طلبد تا برای پایان دادن به قتل های “ناموسی” هم صدا شوند. در این کمپین ما یکصدا فریاد بر می آوریم : زن ناموس  هیچکس نیست! هیچکس “ناموس” هیچکس نیست!

 اهداف كمپين

هدف اصلی این کمپین توقف قتل های “ناموسی” است .اما کمپین اهداف دیگری را نیز دنبال می کند زیرا  به باور ما قتل های “ناموسی “مشکلی چند بعدی است.  برای ریشه کن کردن قتل های “ناموسی” باید به ابعاد مختلف آن توجه کرد.با این حال تمرکز اولیه این کمپین بر دو بعد فرهنگی و حقوقی است ،که به کشتن  زنان توسط مردان به نام  دفاع از “ناموس” دامن می زند. قوانین؛ فرهنگ و ساختارهای زن ستیزانه که بطور مستقیم و غیرمستقیم از آموزش های ابتدایی تا آموزش عالی و به وسیله رسانه های دولتی در جامعه ترویج می شود، سبب نهادینه شدن مردسالاری در جامعه  شده و بستر قتل های ” ناموسی” را فراهم می کند. بنابراین، کمپین همزمان بر تغییر قوانینی که آشکارا و یا پنهان از عدم برابری جنسیتی و قتل های ناموسی حمایت می کنند و نیز  بر تغییر فرهنگ زن ستیز در ایران تمرکز می کند.

روش اجرای كمپین توقف قتل های “ناموسی

کمپین برای رسیدن به این هدف ها شیوه های زیر را بکار خواهد برد 

 • توانمندسازی سازی زنان به منظور آگاهی به حقوق و جایگاه خود برای زندگی در دنیای امروز که انسان محور است.
 • جذب و دعوت مردان به منظور حمایت از کمپین که اساس آن بر پایه برابری انسان هاست.
 • آگاهی رسانی و فرهنگ سازی در سطح وسیع از طریق برگزاری سمینار ، کارگاههای آموزشی و انتشار مطالب آموزشی، جلسات بحث و گفتگو و استفاده بهینه از رسانه ها و شبکه های اجتماعی. بردن پیام کمپین به شهرها و روستاها برای مردم بومی توسط آموزشگران با تجربه. 
 • انتشار بیانیه و جمع آوری امضا
 • جلب سازمانهای حقوق بشری بین المللی به منظور حمایت از کمپین
 • ارتباط با جنبش های زنان در منطقه از جمله ترکیه ، افغانستان و کردستان عراق به منظور همکاری برای از میان بردن قتل های ناموسی که در این کشورها به اشکال گوناگون وجود دارد.

 ارکان کمپین 

 • اعضا
 • کارگروه ها 
 • گروه اجرایی

عضو کمپین به کسی گفته می شود،که  در جلسات کمپین شرکت کرده و در جهت تحقق اهداف کمپین فعالیت می کند.

گروه اجرایی ،مسئولیت  رسیدگی به پیشنهادات اعضا، اولویت دادن و اجرا کردن فعالیت های کمپین در چارچوب خط مشی تعیین شده برای کمپین را به عهده دارد.اعضای گروه اجرایی داوطلب می شوند که به مدت شش ماه برای جمع آوری و دسته بندی پیشنهادهای اعضای کمپین و کارگروها با هم همکاری کنند.  گروه اجرائی با توجه به اهداف کمپین، قابلیتهای موجود و ظرفیت زمانی‌،پیشنهاد ها را بررسی‌ کرده و برنامه‌های مشخص را اولویت بندی، تنظیم و به اجرا در می‌‌آورد. تهیه و تنظیم بودجه نیز مسئولیت گروه اجرائی است. گزارشهای گروه اجرایی برای مشارکت و استفاده از نظرات اعضای کمپین در کوتاهترین زمان ممکن (این مدت نباید بیش از یکماه باشد) برای اعضا ارسال و از آنها با ذکر زمان مشخص نظر خواهی‌ میشود.

 مسئول ارتباطات، کانال ارتباط گروه اجرایی با نمایندگان کارگروه های کمپین بوده و مسئول دریافت پیشنهادات و طرح آنها در گروه اجرایی می باشد. 

برای پیشبرد کمپین کار گروه هایی بشرح زیر فعالیت خواهند داشت .

اعضای کمپین بر اساس تخصص و میزان علاقه مندی می توانند داوطلب شرکت در یک یا چند کار گروه شوند. شرح وظایف کارگروه ها در متنی به این اسم درج شده و در اختیار تمامی اعضا قرار گرفته است. حداقل یک نفر از گروه اجرایی در هر .کدام از کار گروهها شرکت خواهند کرد تا بتوانند پل ارتباطی کارگروه ها با گروه اجرایی باشند

محدودیت زمانی برای شرکت و تعداد شرکت کننده در کارگروه ها وجود ندارد

  هر گروه حداقل ماهی یکبار قبل از جلسه عمومی با هم جلسه خواهند داشت و گزارش کار و پیشنهاد هایشان را در جلسه عمومی به اطلاع شرکت کننده گان می رسانند

کار گروه های کمپین 

 • کارگروه آموزش و پژوهش
 • کارگروه روابط بین الملل 
 • کارگروه روابط عمومی
 • کارگروه حقوقی 
 • کار گروه هنری 
 • کارگروه مالی 
 • کارگروه تبلیغات ، رسانه و انتشارات
 • تبصره : هرگاه اختلاف نظر بین دو یا چند عضو کمپین بروز کند لازم است، ابتدا با رابط کمپین مطرح شود تا برای حل مشکل با  گروه اجرایی در میان گذاشته شود . چنانچه مشکل در این مرحله برطرف نشود  میتوان از دو یا چند تن از افراد مورد اعتماد طرفین برای حل آن دعوت کرد.

زمان اجرای كمپين

این کمپین بلند مدت است،تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت.

گستره فعالیت کمپین

گستره  فعالیت کمپین در سراسر ایران است ، ولی ایرانیان در سراسر جهان می توانند در کمپین شرکت کرده و جهت رسیدن به هدف های کمپین همراه باشند.

منابع مالی کمپین 

شرکت و فعالیت در کمپین کاملا داوطلبانه است. تامین هزینه های کمپین از طریق کمک های داوطلبانه اشخاص حقیقی و کمک های مالی اعضای کمپین خواهد بود.

براي اطلاعات بيشتر به آدرس زیر مراجعه نمائید:

آدرس تماس با گروه اجرائی   :

Stophksteering@gmail.com 

info@stophonorkilling.org

آدرس وبسایت :      https://stophonorkillings.org