دسته: کلاب هاوس

0

روز جهانی وکلای در معرض خطر

در کلاب هاوس کمپین – روز چهارشنبه 24 ژانویه 2024 ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی – ساعت 15 به وقت شرق آمریکا لینک ورود به برنامه : https://www.clubhouse.com/invite/QK7fKQY3BE6lkw4JaDVLr0Y3gznaH6pAdD3:F3Dtj_JlGKGpF9DskbDhJGCMR3fLUm26cdZA7nvDDyk

0

قصاص و تاثیر آن بر جامعه

قصاص چیست ؟ اجرای حکم قصاص چه پیامدهایی در جامعه دارد ؟ ایا با اجرای حکم قصاص، عدالت در جامعه برقرار خواهد شد !!! کمپین توقف قتل های ناموسی با حضور میهمانان برنامه از...