دسته: سالروز راه اندازی کمپین

0

چهارمین سالگرد کمپین توقف قتل های”ناموسی”

در این روز مهم، ما با افتخار شما را به مراسم سالگرد تاسیس کمپین توقف قتل‌های ” ناموسی” دعوت می‌کنیم. این کمپین، که با هدف ریشه‌کن کردن خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران...

0

سومین سالروز راه اندازی کمپین توقف قتل های ” ناموسی “

برنامه ای به مناسبت سومین سالروز راه اندازی کمپین توقف قتلهای ناموسی که با کشته شدن رومینا اشرفی به دست پدرش آغاز شد ( در تاریخ 21 ماه می 2020 – اول خرداد 1399)...

0

دومین سالروز راه اندازی کمپین توقف قتل های” ناموسی”

در دومین بخش مراسم گزارشی از کارها و فعالیت‌های کمپین در طول یک سال گذشتە منتشر شد، کە از جملە اقدامات آنها می‌توان بە برگزاری سمینارهای مختلف در سطح ایران و سطح کشورهای خاورمیانە...

0

گفتگویی به مناسبت دومین سال تشکیل کمپین توقف قتل‌های” ناموسی”

دومین سالروز تشکیل کمپین توقف قتل‌های ناموسی برگزار شد، در این مراسم با نگاهی بە دستاوردهای کمپین و گفت‌وگو با کنشگران، وضعیت کنونی زنان ایران مورد توجە قرار گرفت. مرکز خبر- کمپین توقف قتل‌های ناموسی...

0

اولین سالروز راه اندازی کمپین توقف قتل های” ناموسی”

https://www.youtube.com/watch?v=uZDRg81CjjU&t=4958s&ab_channel=stophonorkillings2020 کمپین توقف قتل های ناموسی از همه شما دعوت میکند تا به مناسبت اولین سالروز راه اندازی کمپین با ما همراه شوید. با سخنرانی دکتر نیره توحیدی و ارائه برنامه های ویژه هنری...