تجمع اعتراضی فعالان حقوق زنان در روستای کورکوره – محل دفن فائزه ملکی نیا

روز سەشنبە ٢٧ مهرماە، جمعی از فعالین حقوق زن در روستای کورکوره (محلی که فائزه ملکی‌نیا به خاک سپرده شده بود) تجمع کردند و با قرائت قطعنامه، خواهان تغییر قوانین تبعیض آمیز علیە حقوق زنان شدند.

در این قطعنامە زنان فعال خواهان تغییر قوانین زن‌ستیز شدند: «ما جمعی از فعالین حقوق زن، ضمن محکوم کردن قتل‌های ناموسی خواهان تغییر قوانین هستیم، زن ناموس کسی نیست قانون باید حقوق برابری زن و مرد را بە رسمیت بشناسد. برای ریشە کن کردن ترور زنان در کوردستان باید با تودەهای مردم و از جملە زنان بتوانیم در کنار تغییر قوانین، فرهنگ زشت و شنیع زن‌ستیز و زن‌کشی را بە زبالەدان تاریخ بریزیم». در پایان از همە فعالین مدنی، تشکل‌های کارگری، فعالین حقوق زن، نهادهای اجتماعی، فرهنگی و از همە انسان‌های آزادیخواە و شرافتمند خواستند تا برای تغییر قانون تبعیض آمیز علیە حقوق زنان و همچنین در نقد و افشای پدیدە عقب‌ماندەی فرهنگ ضد زن و مردسالار همصدا و با هم برای مجازات قاتلین زنان و نقض کنندگان حقوق زنان بە میدان بیایند.

کمپین توقف قتل های ناموسی

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *