بیانیه کمپین توقف قتل های ” ناموسی” به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

کمپین توقف قتل های ناموسی در ایران، در شرایطی این روز جهانی را گرامی میدارد، که زنان و دختران در ایران با حضور خود در میدان مبارزات بی امان علیه خشونت های دولتی، خانگی، سنتی، جنسی و جنسیتی برگ زرینی به تاریخ مبازرات زنان افزودند.. زنان و دختران ایران بیش از چهار دهه پس از روی کار آمدن حکومت اسلامی به گذرگاهی رسیده اند که دیگر نمی خواهند به انتظار بنشینند تا مردان آنها را به “آزادی و برابری” رهنمون کنند. آنان با قامتی برافراشته در برابر کوته فکران ایستاده اند و به جهانیان نشان  داده اند، که در پی آنند تا “فلک را سقف بشکافند و طرحی نو در اندازند” و سرنوشت خود را خود بدست گیرند.

زنان و دختران ایران پس از قتل مهسا (ژینا) امینی بدست ماموران گشت ارشاد به دلیل ” بد حجابی”  سرانجام پل های ترس را با حضور گسترده خود در خیابانها، شکستند و راه بازگشت به دوران سکوت و انتظار و امید به تغییرات دربطن حکومت اسلامی را پشت سر گذاشتند. زنان ایران به حکومت مردان  تارک اندیش نشان دادند، برآنند که با انقلابی زنانه ، خود را از بندهای پیچیده بر قامت بلندشان برهانند. آنان  گیسوان را از زندان روسری های اجباری رها کردند و به نسیمی سپردند که طلایه آزادی را در خود زمزمه می کند.

 زنان ایران به جهان ، به مردانی که تا دیروز آنان را ملک و کشتزار خود می پنداشتند نشان داده اند که  اجازه نمی دهند ” ناموس” کسی باشند و هیچ قدرتی حق کنترل بر بدن آنها را ندارد .زنان ایران عزم خود را جزم کرده اند تا حقوق از دست رفته خود را باز پس گیرند، به حکومت اسلامی نه بگویند.

قتل مهسا امینی از مصادیق بارز قتل های ” ناموسی” حکومتی است ، که به رسانه ها راه یافت و آتش خشم 43 ساله زنان به ستوه امده، از خشونت های آشکار وپنهان را برانگیخت. حکومت اسلامی، هراسناک از حضور میلیونی زنان و دختران در خیابانها ، مدارس و دانشگاهها، زنان بسیاری را ربود وزیر شکنجه بقتل رساند وبسیاری را نیز روانه بازداشتگاه ها کرد که از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. زنان اما، با حمایت بخشی از جامعه جوان مردان، پای در راهی نهاده اند که بازگشت ندارد.

زنان ایران، به ویژه نسل جوان بینش خود را از جهانی گرفته اند که کهنگی و سیاهی دوران قرون وسطی را به تاریخ سپرده است. آنان در پی آنند که جهان بهتری بسازند، جهانی عاری از خشونت.

زنان ایران در پی آنند که قوانین اسلامی،که مردان را مالک جسم و جان انها میداند و سنت های دیرینه نگاهبان آنها را پاره کنند، بدور بریزند و بنایی نوبر پا کنند، به ویژه که در این راه مهساها و نیکاها و نوجوانان بسیاری را از دست داده اند.

ما در کمپین توقف قتل های « ناموسی» همراه و همگام با زنان ایران به پیش میرویم تا عریان ترین شکل خشونت و ستمی را که بر زنان طی قرنها بنام دفاع از «ناموس» جان های بسیاری را گرفته است ، از جامعه ایران بر افکنیم. آینده از آن زنان و مردانی است که همگام با ما در راه آینده گام بر میدارند و پل های فرسوده تحجر و تاریک اندیشی را به رودخانه زمان می افکنند

. ما در کمپین توقف قتل های “ناموسی” در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان یکصدا فریاد می زنیم: زن “ناموس” هیچکس نیست ، هیچکس ” ناموس” هیچکس نیست.

#زن_زندگی_آزادی

کمپین توقف قتل های “ناموسی”  نوامبر 2022

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *