اعتراض سرخ علیه خشونت

اعتراض سرخ علیه خشونت کارزاری برای جلب توجه مردم به خشونت علیه زنان. این کارزار در رم پایتخت ایتالیا و در آستانه ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، برگزار شده است. خشونت علیه زنان همچنان موضوعی مبرم در همه نقاط جهان است. آمارها نشان می‌دهند که سال ۲۰۱۸ در آلمان، هر روز یک مرد تلاش کرده همسر یا شریک زندگی سابق خود را از بین ببرد. آمار این خشونت‌ها سال به سال در حال افزایش است.

کمپین توقف قتل های ناموسی

مطالب مرتبط