برچسب: #طلاق

0

اقدام به قتل بدلیل تقاضای طلاق

کشتن زنان ازطریق وادار کردن آنها به خودکشی ، دار زدن و آتش زدن بار ها در خبر ها آمده یکی از روش های به قتل رساندن تصادف ساختگی است . بنا به خبر...

قتل‌های ناموسی؛ از پاکستان تا فرانسه

آمار قتل‌های ناموسی در کشورهای مختلف؛ اعدادی که پنهان می‌شوند «این جرم توسط اعضای مرد خانواده علیه اعضای زن خانواده به دلیل این تصور که آن زن خانواده را بی‌آبرو کرده است رخ می‌دهد،...